วิธีการเพิ่ม Multiple Store Facebook Pages ในกรณีร้านมีมากกว่า 1 สาขา โดยจะสามารถบริหารจัดการได้จากทุก Store Page ได้ด้วย Main page

ขั้นตอนและวิธีการ เปิดปิดจูมลาโมดูล แยกตามประเภทของอุปกรณ์ Desktop, Tablet, Mobile Phone

วันนี้มาดูวิธีการทำ Menu แนวนอน แบบ Simple ๆ เอาไว้ใช้เป็น Footer menu ด้านล่างของ Website กัน

Setting multiple column footer module in Joomla Protostar template

หมวดหมู่รอง

บทความการใช้งาน Joomla