วิธีการเพิ่ม Multiple Store Facebook Pages ในกรณีร้านมีมากกว่า 1 สาขา โดยจะสามารถบริหารจัดการได้จากทุก Store Page ได้ด้วย Main page