บริการสร้าง Traccar GPS Tracking Server บน Cloud computing ช่วยให้คุณสามารถติดตามทรัพย์สินของคุณได้ง่าย ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่อง Server จริง แทนที่โดย Server เสมือนที่อยู่บน Cloud ถูก เร็ว และเสถียรกว่า ด้วย Platform แบบ Open source ที่สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม Function การทำงานต่างๆได้เอง พร้อมการ Update version จากผู้พัฒนา ช่วยให้ลดภาระในการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลัก ทำให้ได้ Platform ที่ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อม Community แจ้งปัญหาการใช้งาน การแก้ไข ปรับปรุงส่วนต่างๆจากผู้ใช้งานและพัฒนาทั่วโลก ราคาเริ่มต้นกำหนดได้จากความเร็ว CPU และ RAM ของ Server ที่เลือกใช้ สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดได้ทันทีที่ต้องการ ทดลองใช้งาน: gps.elec2rak.com

Feature:

  • อุปกรณ์ GSP Tracker ที่ระบบรองรับเบื้องต้น สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.traccar.org/devices/ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมเองให้ระบบรองรับได้
  • นอกจากนั้นยังมี client APP สำหรับโทรศัพท์มือถือ ที่รองรับทั้งระบบ Android และ iOS ให้ผู้ใช้งาน Download มาติดตั้งเพื่อแปลงให้ตัวโทรศัพท์กลายเป็น GSP Tracker  สามารถ Download มาติดตั้งและเริ่มใช้งานระบบได้ในทันที https://www.traccar.org/client/

เอกสารการใช้งานระบบทั้งหมดสามารถดูได้ที่ https://www.traccar.org/documentation/

Desktop viewer:

Mobile phone viewer: