โครงการที่ประสบความสำเร็จของเรา

erakii

joomla, cms

elec2rak

ecommerce, prestashop

elec2rak services

joomla, iot, could

Engtemp

prestashop

Mettapracharak Hospital

Node-red, iot, could, dashboard

Sodexo-Muang thong thani Real-time WWTP

Node-red, iot, could, dashboard