โครงการที่ประสบความสำเร็จของเรา

erakii

cms, joomla

elec2rak

ecommerce, prestashop

elec2rak services

could, iot, joomla

Engtemp

prestashop

Mettapracharak Hospital

could, dashboard, iot, Node-red

Sodexo-Muang thong thani Real-time WWTP

could, dashboard, iot, Node-red